Visafolk - Visor och Folkmusik i Sörmland

Vi är en samling ideella föreningar som arbetar för att arrangemang med folkmusik och visor i Sörmlands län ska få större spridning. Tillsammans är vi så mycket starkare!

VisaFolk bildades hösten 2014 på initiativ av Teater i Gnesta. I dagsläget är vi fyra ideella föreningar i tre sörmländska kommuner (Flen, Gnesta och Nyköping) som samarbetar gällande marknadsföring och söker projekt- och verksamhetsbidrag tillsammans. Vi spånar idéer i stort och smått och har visionen om att det i framtiden ska vara lättare för mindre arrangörer att verka i Sörmland. Visafolk är inte en arrangerande förening i sig utan fungerar som en paraplyorganisation för anslutna föreningar.

Under 2020 har VisaFolk beviljats bidragsstöd från Region Sörmland.
Har du en förening i Sörmland och anordnar arrangemang inom folkmusik/visa? Hör gärna av dig då vi önskar att vårt nätverk ska växa!

Kontakt: info@visafolk.se

ANSLUTNA FÖRENINGAR

Klicka på bilder för att komma till föreningarnas repsektive hemsidor!

VisaFolks styrelse består av:
Simon Stålspets, ordförande
Karin Ericsson Back, kassör
Åsa Englund-Jacobsson, sekreterare
Marie Anstadius, ledamot
Per-Olov Jacobsson, ledamot
Mattias Ericsson, ledamot